onsdag 2. april 2008

Meklingsresultatet et svik mot AFP-kampen

Torstein Dale: Meklingsresultatet er rett og slett et svik mot alle dem som kjemper for å forsvare AFP. Det er en overgangsordning som er oppnådd, ikke en varig løsning. Og selv overgangsløsningen bygger på helt uakseptable prinsipper, om at de som går av ved 62 års alder får mye mindre pr år enn de som går av når de er 67. De som har jobbet lenge, får høyere AFP enn de som har jobbet kortere tid.

Det økonomisk mest ødeleggende for framtidas AFP-pensjonister, er nok at AFP skal gis til alle fagorganiserte, også de som går av når de er 69 år og 11 måneder. Dermed skal samme totale økonomiske omfang av AFP-ordningen fordeles på dobbelt så mange som i dag. Det betyr gjennomsnittlig halvparten på hver. Og de som går av når de er 62, får mye mindre pr år enn de som går av når de er 69. Det betyr at de som går av når de er 62, får mindre enn halvparten av dagens AFP-tillegg pr år.

Kampen dreier seg ikke om å få en overgangsordning for dem som er eldre enn 45 år. Kravet er at hver enkelt av oss skal ha en AFP-ordning som gir samme pensjon i prosent av lønn som dagens ordning gjør. Dette skal gjelde ALLE, også de som i dag er unge.

Det som er oppnådd i meklingen, er en overgangsordning som skal sukre pillen for dem som er født før 1963. Sukkerlaget er tynt for dem som er født før 1954, og så blir det stadig tynnere fram til 1962-kullet. De som er født i 1963 og senere får den nye ”AFP”-ordningen fullstendig usukret. Men AFP-kampen er ikke en kamp for at de som er eldre enn 45 år skal sikre seg selv og trekke stigen opp etter seg. Kampen for å forsvare AFP dreier seg om at også senere generasjoner skal ha like god AFP-ordning som i dag.

Det er helt uakseptabelt at meklingsresultatet bygger på å gi blaffen i de yngre arbeidstakernes framtidige skjebne.
Allerede før alle regneeksemplene foreligger, er det lett å se dette resultatet må forkastes ved uravstemningen.

Lo-ledelsen går tilbake på løfter:


onsdag 12. mars 2008

Hva skal Drammen Rødt satse på framover?

Drammen Rødt satsa på kollektivtrafikk (trikk), bilfri by, miljøtunnel på Strømsø og et par andre saker under valgkampen. Vi trenger flere og mer poengterte saker å jobbe med. Vi håper derfor at du legger inn en kommentar med innspill til denne debatten :-)

mandag 18. februar 2008

RV har fått ordføreren i Risør

Miljøtunnel på Strømsø nå!

Den omdiskuterte veipakka flytta trafikken som før gikk gjennom Bragernes sentrum i Engene blitt flyttet til Strømsø og Bjørnstjerne Bjørnsonsgt i ikke bare det - de bygget en firefelts vei som tar i mot trafikken til og fra E-18 og E-134. Dette ødelegger nærmiljøet og nattesøvnen til tusenvis av drammensere på Strømsø!

Det er ikke rimelig at beboerne på Strømsø skal lide for at Bragernes endelig har fått nattero. Derfor: Vi krever at det bygges en miljøtunnel fra Bangeløkka til krysset ved Telthusbakken/ Strømsø ungdomsskole. På Bragernes ble det bygget miljøtunnel forbi fylkeshuset og villastøkene langs Rosenkrantzgt, kan det være fordi innbyggerne på Bragernes har større lommebøker og mer påvirkning på politikerne?


tirsdag 12. februar 2008

Internett som våpen mot kapitalismen

Drammen Rødt er nå på nett! Her kommer oppdateringer fra bevegelsen jevnlig. Inntill da, besøk de lokale unge revolusjonære på eikerdrammenru.blogspot.com, eller på Rødt sentralt på www.rødt.no